Borgmesteren skriver

Velkommen til Danmarks førende Klimakommune. Vi håber at vores natur og vores grønne energi kan inspirere dig.

Læs mere

Bæredygtig energi

I Thisted Kommune står vedvarende energi for mere mere end 100 % af den forbrugte el og over 85 % af den offentlige varme.

Læs mere

Storslåede naturoplevelser

I Thisted Kommuner finder du en lang række naturperler. Her er åbne vindomsuste vidder, store rene søer og tyste plantager.

Læs mere

Thisted Kommune

Thisted modtog Den Europæiske Solpris for at være den kommune i Europa med mest vedvarende energi.

Læs mere
 • Danmarks førende klimakommune

  Thisted Kommune er Danmarks førende Klimakommune. Med over 100 procent af den årlige elproduktion og 85 procent af varmeproduktionen fra vedvarende energi er Thisted blandt de kommuner i den industrialiserede verden med mest vedvarende energi i forsyningen.

  Vedvarende Energi er mere end blot et lavt udslip af CO2. Det er en måde for os at leve på og et af hjørnestenene i vores erhvervsudvikling.

 • Thy – Barskt & Blidt

  Biodiversitet, den biologiske mangfoldighed, er karakteristisk for naturen i Thy.

  Det betyder, at du den ene dag kan vandre på den afsvedne hede og den næste kan nyde duften i den grønne bøgeskov.

  Denne biologiske mangfoldighed oplever du også, blandt de dyr, du kan møde i Thy. Fra hugorme over grævlinge til sjældne Tinksmed - alle venter bare på du får øje på dem.

 • Fremtidens grønne energi

  I Thisted Kommune kan du se fremtidens energi blive udviklet. I Hanstholm ligger de store bølgekraftanlæg, I Østerild udvikles vindmøller på højde med storebæltsbroen og i Sydthy finder du Nordisk Folkecenters testcenter for små vindmøller.

  Alt sammen er med til at tegne et billede af en del af Danmark, hvor vedvarende energi er en del af en moderne hverdag.

 • Se hele klimafilmen

Mulighedernes Hus i Vestervig

Mulighedernes Hus Klostergade 47-51 i Vestervig er et demonstrationsprojekt, hvor Thisted Kommune opfører et multifunkti

Grønne Grunde i Bedsted

I Bedsted tog en gruppe borgere i 2011 initiativ til dannelsen af en byforskønnelsesgruppe hvis formål er, ja byforskønn

Grønne Grunde i Frøstrup

I 2009 tog borgerne i Frøstrup en vigtig beslutning: Den negative spiral med fraflytninger og tomme huse skulle vendes s

Den Grønne App